Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FAHREDDİN RAZİ’YE GÖRE HZ. ÂDEM İLE HZ. NUH’UN İSMETİ PROBLEMİ
Çeşitli din ve kültürlere mensup bazı kişiler, nebilerin insan olduklarından günâh işleyebilecekleri, hatta nübüvvet görevi verilmeden önce şirke düşebilecekleri kanaatindedirler. Bazı İslâmî fırka mensupları da nebilerin günah işlemesi konusundaki nassları farklı şekilde anlayıp ve nebilerin de günah işlediğini söylemektedirler. Bu durum, nebilerin ve getirdiği vahyin güvenirliliğini zedelemekte, bir çok problem de ortaya çıkmaktadır. Sünnî anlayış içerisinde nebilerin ismeti konusunu sistematik bir şekilde genişçe ele alıp ilk defa “İsmetü’l-Enbiya” adında müstakil bir eser yazan kelâm ve felsefe âlimi Fahreddin er-Râzî olduğu söylenebilir. Hz. Âdem’in Allah’a isyan etmesi ve tevbesi, unutarak yasağı çiğnemesi, zâlim olduğunu ve günah işlediğini itiraf etmesi, cennetten çıkarılması, eşi ile birlikte çocukları hususunda şirke girmeleri ve Hz. Nuh’un da kâfir olan oğluna “âilemdendir” diyerek duâ etmesinin onların ismetini ihlal ettiği eleştirileri yapılmıştır. Bu makalede Hz. Âdem ile Hz. Nuh’un ismeti ile ilgili yapılan eleştiri ve problemlere karşı Râzî’nin cevapları incelenip değerlendirilmektedir.

Keywords
Hz. Âdem, Hz.Nuh, İsmet, İsmetü’l-Enbiya, Fahreddin er-Râzî

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri