Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FİLİBELİ AHMET HİLMİ'NİN TARİH-İ İSLAM ESERİNDE İSLAM TARİHÇİLİĞİNE KATKILARI ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER
Tarih metodolojisinin iyice geliştiği günümüzde tarihî malzeme artık tahlil, tenkit ve değerlendirme süzgecinden geçirilmeden kullanılmamaktadır. Tanzimat’la beraber Batı’ya açılan Osmanlı aydınları özellikle de tarihçiler, kültürel olarak etkilendikleri Avrupa’da ortaya çıkan gelişmeler doğrultusunda eserlerini yazarken usulü/metodolojiyi kullanmaya başlamışlardır. Zihinsel dönüşümün gereği olarak eleştirel anlayışı, yazdıkları eserlere yerleştirmeye çalışmışlardır. Klasik dönem eserlerini kullanırken ve tarihçilerini değerlendirirken tarihî tenkit metodunu kullanarak eserler vermeye başlamışlardır. Bunlardan birisi de Filibeli Ahmed Hilmi’dir. O Tarih-i İslam adlı eserinde hem genel tarih hem de İslam tarihi ile ilgili, alışılagelen anlayıştan farklı ilkeler benimsemiştir. Eseri, Avrupalı bir müellifin kitabına reddiye olmasına rağmen, tarih usulü alanında modern tarihçiliğin izlerine rastlanacak bilgilerle doludur. Kendisinin “ilmen ve fennen” dediği tarih metodolojisi ile tarihî malzemeyi kullanma ve tarih yazımı alanlarında farklı bir çığır açmıştır. Tarihin dinî ve hikemî yönüne vurgu yaparak, sadece siyasî ve idarî olmadığını söylemiştir. Filibeli İslam toplumunda büyük etkiler bırakmış olan olayların zanlardan uzak ve rivayetleri tenkit ederek, gerçeklerin ortaya çıkarılmasının çok önemli olduğunu belirtmiştir. Ancak bunları yaparken inançla olayları (itikatla vukuâtı) karıştırmamasının ve bu hususta geleneksel düşüncenin yeni metotlarla revize edilmesinin önemini ortaya koymuştur. ANAHTAR KELİMELER: Tarih, İslam Tarihi, Metodoloji, Filibeli Ahmed Hilmi, Tenkidî Tarih Anlayışı. S

Keywords
Tarih, İslam Tarihi, Metodoloji, Filibeli Ahmed Hilmi, Tenkidî Tarih Anlayışı.

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri