Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KURUMSAL YÖNETİM ÇERÇEVESİNDE KAMUYU AYDINLATMA VE KAMUYU AYDINLATMADA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER
Ekonomik hayatın temelinde yer alan işletmelerin yönetimi üzerindeki tartışmalar geçmişten günümüze sürüp gitmektedir. Özellikle yaklaşık son 30 yılda yaşanan şirket skandalları bu tartışmaları daha da artırmaktadır. Yaşanan bu olumsuzluklar işletmeleri olumsuz etkilediği gibi başta sermaye piyasaları olmak üzere ülke ekonomilerini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için kurumsal yönetim modeli ön plana çıkmış, işletmelerin tam, zamanında ve doğru bir şekilde kamuyu aydınlatması amaçlanmış ve bu doğrultuda dünya üzerinde yapılan çalışmalarla önemli aşamalar kaydedilmiştir. Ülkemizde zaman içinde meydana gelen bu gelişmelere kayıtsız kalmamış, yapılan yasal düzenlemeler ile işletmelerde meydana gelen değişimlerin zamanında ve doğru bir şekilde kamuya açıklamaları sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, Türk Ticaret Kanunundaki ve Sermaye Piyasası Kanunundaki değişikliklerinin kamuyu aydınlatma açısından getirdiği yenilikleri incelemektir.

Keywords
Kurumsal Yönetim, Kamuyu Aydınlatma, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri