Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’NİN SIHHİ-İ İÇTİMAİ COĞRAFYASI GELİBOLU VİLAYETİ ADLI ESERİN TIP TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ
Araştırmamıza kaynak teşkil eden eser "Türkiye'nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası Gelibolu Vilayeti" adıyla Dr. Fahri Cemal tarafından kaleme alınmış olup monografi türündedir ve M. 1925 (H. 1341)'de yayınlanmıştır. Eser Gelibolu'ya ait sağlıkla ilgili bilgiler yanında idari yapı, folklor, nüfus, eğitim, tarım, iktisat gibi birçok alanda da bilgiler vermektedir. Ayrıca dönemin eğitim şartları göz önüne alındığında tıp eğitimi almış bir doktor tarafından kaleme alınmış olması önemlidir. Yine yazarın doktor olması dolayısıyla toplumun hemen her kesiminden insanlarla diyaloğa girmiş olması eserde verilen bilgilerin önemini daha da artırmaktadır. Eser baştan sona kadar incelenmek suretiyle sağlıkla ilgili konulara ilişkin bilgiler orijinal bölüm ve kısımlara bağlı kalınarak sayfa numaraları belirtilerek değerlendirilmiştir.

Keywords
Gelibolu, Sağlık, Hastalık, Dr. Fahri Cemal.

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri