Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AR-GE YOĞUNLUĞU İLE SERMAYE ARTIRIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPAY SİNİR AĞI (YSA) YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Başlangıçta fazladan finansal bir yük olarak ortaya çıkan ancak sonrasında firmanın geleceğini şekillendiren Ar-Ge harcamalarının finansmanı üç şekilde karşılanmaktadır. Bunlar: sermaye artırmak, karı kullanmak ve borç almaktır. Bu çalışmada, özellikle imalat sanayinde Ar-Ge yapmak isteyen firmaların, finansman ihtiyaçlarını sermaye artırımı yolu ile karşılayıp karşılamadıklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Finansal performans, karlılık ve hisse fiyatları ile ilişkisi konularında çalışmalar olmasına rağmen, literatürde bu yönde bir çalışmaya rastlanılmamış olması nedeni ile literatüre katkısı olacağı düşünülmektedir. Borsa İstanbul’da (BIST) kayıtlı 2005-2015 yılları arasında faaliyet gösteren ve verilerine tam olarak ulaşılabilen imalat sanayi firmaları Ar-Ge yoğunlukları yüksek ve düşük şeklinde iki gruba ayrılarak incelenmiştir. Araştırmada, firmaların karlılık, mali yapı ve likidite oranlarından oluşan 11 adet bağımsız değişken ile 2005-2015 yılları arasında yaptıkları sermaye artırımları (var-1, yok-0 şeklinde) nitel bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Elde edilen veri seti ile Yapay Sinir Ağları (YSA) yönteminde 6 adet ağ yapısı oluşturularak analize tabi tutulmuştur. Düşük Ar-Ge yoğunluğuna sahip firmaların likidite, karlılık ve mali yapı oranları ile ayrı ayrı oluşturulan 3 adet ağ yapısında da 0 veya 0’a yakın çıkması istenen RMSE değerleri yüksek çıkarken, ilişkinin anlamlılığını gösteren r değeri ise düşük çıkmıştır. Yüksek Ar-Ge yoğunluğuna sahip firmaların likidite, karlılık ve mali yapı oranları ile sermaye artırımı arasındaki ilişkiyi açıklamak için oluşturulan 3 adet ağ yapısının da RMSE değerlerinin 0’a yakın, r değerlerinin 1’e yakın çıktığı görülmüştür.

Keywords
Ar-Ge, Sermaye Artırımı, Yapay Sinir Ağı

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri