Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İBN SÎNÂ’DA FELEKLER NAZARİYESİ VE İŞRÂKÎ FELSEFE İLE MUKAYESESİ
ÖZET: Gezegenlerin yörüngeleri anlamına gelen felekler konusunda İslâm filozofları, Platon, Aristoteles ve Batlamyus’un fikirlerinden oldukça etkilenmişlerdir. Meşşâî felsefenin temsilcisi İbn Sînâ ve İşrâkî felsefenin kurucusu Sühreverdî’nin sudur anlayışında önemli bir yere sahip olan felekler, akıl ve nefisleri olan varlıklardır. Onlar zorlamalı değil, irâdeli şekilde hareket ederler. Onların hareketleri dâimîdir, asla kesintiye uğramaz. En yüksek mükemmelliğe sahip olan felekler, yeryüzüne etki ederek orada birtakım değişikliklere neden olurlar ancak kendileri hiçbir şekilde değişime uğramazlar. Felekler, şekillerin en mükemmeli olan küre şeklindedirler ve sahip olmadıkları tek özellik, sabit olmalarıdır. İşrâkî felsefede ise genellikle berzah olarak isimlendirilen feleklerin, onları yöneten nefislerine müdebbir nurlar şeklinde isimlendirilir. Bu çalışmada İbn Sînâ’nın felekler hakkındaki görüşleri incelenerek İşrâk filozofu Sühreverdî’nin düşünceleri ile mukayese edilecektir. Çalışmada özellikle İbn Sînâ’nın temsil ettiği Meşşâî gelenek ve Sühreverdî’nin temsilcisi olduğu İşrâkî geleneğin görüşleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar tespit edilmeye çalışılacaktır.

Keywords
İbn Sînâ, Sühreverdî, Felek, Berzah, Nefis.

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri