Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İSTANBUL TÜRK MİLLÎ MÛSİKÎ CEMİYETİ ve TALİMATNÂMESİ
Osmanlı tarihi boyunca ilmî eğitim, çeşitli kurumlara bağlı olarak işlevini sürdürmüştür. Bu kurumlar arasında Enderun mektebi, medreseler, sanat ve tasavvuf eğitiminin verildiği tekkeleri sayabiliriz. Mûsikî eğitimi de resmi anlamda bazı kurumlara bağlı olarak varlığını devam ettirmiştir. Osmanlı'da başta Enderun olmak üzere, Mevlevîhâneler, Mehterhâne, Muzika-i Hümayûn, Maârife bağlı Mûsikî Mektepleri, özellikle Dârü'l-Elhân ve Maârif Nezaretine bağlı Mûsikî Cemiyetleri; mûsikî eğitimini üstlenen kurumları oluşturmaktadır. Bu kurumlarda ilk dönemler meşk yoluyla yapılan mûsikî eğitimi, Tanzimat'tan sonra Maârif'e dayalı kurumlarda çağın gerektirdiği koşullara uygun olarak verilmeye başlamıştır. Osmanlı döneminden başlayıp birtakım değişikliklerle varlığını sürdüren Mûsikî Cemiyetleri, mûsikî eğitim sürecinde önemli bir yere sahiptir. Çalışmamızın amacı bu kurumlardan biri olan İstanbul Türk Millî Mûsikî Cemiyeti'nin, T.C. Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşiv'inden ulaştığımız İstanbul Türk Millî Mûsikî Cemiyeti Nizamnâme ve Talimatnâme'si ışığında mûsikî eğitimine sağladığı katkıyı ortaya koymaktır.

Keywords
Mûsikî Cemiyeti, Talimatnâme, Mûsikî Eğitim Kurumları.

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri