Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


1833 TARİHLİ NÜFUS DEFTERİNE GÖRE DİVLE KÖYÜ’NÜN İKTİSADİ VE İÇTİMAİ YAPISI
Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk nüfus sayımı II. Mahmut döneminde 1830-1831 arasında yapılmıştır. Bu nüfus sayımında amaç, devletin asker potansiyelini ve vergi kaynaklarını (özellikle gayrimüslimlerden alınacak cizye için mükellefleri belirlemek) tespit etmektir. Bir diğer amaç, ülkede yaşayan Müslüman ve Müslüman olmayan (gayrimüslim) nüfusu ortaya çıkarmaktır. Bu sayımda sadece erkek nüfus sayılmıştır. 1831 yılında yapılan ilk genel nüfus sayımından sonra 1844, 1852, 1856, 1866, 1881/82 ve 1905 gibi değişik tarihlerde bölgesel veya genel nüfus sayımları yapılarak, kayıtların güncel tutulmasına çalışılmıştır. Bu çalışmamda 1833 tarihli Divle Köyü nüfus defteri incelenmiş, XIX. yüzyılın ortalarında Divle Köyü’ne bağlı karyelerin sosyo-ekonomik yapısı üzerinde durulmuştur. Kayıtlara göre 1833 yılında Divle Köyü’ne bağlı “Kureyş-i Kebîr, Başlamışlı, Çat, Kureyş-i Sağîr, Karamanî ve Berendi” adları ile 6 tane karyesi bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğu genel olarak Divle Köyü’nün merkezinde bulunmaktadır. Köyün genelinde çekirdek aile yapısı görülmekte, hanelerde genellikle 1-3 arasında erkek yaşamaktadır. Yaş grafiğimizde 0-4 yaş arası çocuklar ve 30-34 yaş arası orta yaş grubunun yoğun olduğu görülmektedir. Hane reisleri çoğunlukla çiftçi ve çobanlardan oluşmaktadır

Keywords
Divle, sosyo-ekonomik, nüfus defteri, karye

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri