Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNE KATILIMI ÜNİVERSİTE BİRİNCİ SINIFTA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN, LİSE SON SINIFTA İKEN BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNE KATILIP KATILMAMA NEDENLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Bu araştırmanın amacı üniversite birinci sınıfta okuyan öğrencilerin, lise son sınıfta iken beden eğitimi derslerine katılıp katılmama nedenlerine ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırma 2012-2013 eğitim öğretim döneminde Hacettepe Üniversitende çeşitli alanlarda(Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler) öğrenim gören dokuz erkek dokuz kadın olmak üzere toplam 18 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın gerçekleştirilmesinde, nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan görüşme formunun hazırlanmasında, geçerliğinin sağlanmasında ilgili literatür taraması yapılmış ve alanında uzman akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda düzenlenmiştir. Tüm görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş katılımcılara kod isimler verilmiştir. Araştırma dahilinde elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiş ve beş tema(1. Lise son sınıfta beden eğitim derslerine katılım 2. Beden eğitimi öğretmenlerinin öğrencilerin derse katılımları konusunda etkisi 3. Okul yönetiminin öğrencilerin derse katılımı konusunda etkisi 4. Okuldaki imkânların öğrencilerin derse katılımı konusunda etkisi 5. Ailelerin öğrencilerin derse katılımı konusunda etkisi) ortaya çıkmıştır.

Keywords
Beden Eğitimi Dersi, Derse Katılım, Lise Öğrencileri, Spor Eğitimi

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri