Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SÜRECİNE ÇÖZÜM OLARAK GERTİRİLEN SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS)’NİN ARAŞTIRILMASI
Bu araştırmanın amacı; devlet, özel ilköğretim okulları ve dershane öğretmenlerinin ve velilerin Seviye Belirleme Sınavı’na ilişkin algıları ve bunlara ilişkin algılamaların çeşitli bağımsız değişkenlere göre farklılaşma durumu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmanın evrenini 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Çanakkale ilindeki resmi ve özel ilköğretim okullarında ve dershanelerde çalışan öğretmenler ile SBS’ye girecek 8. sınıf öğrencilerinin velileri oluşturmaktadır. Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen SBS’ye yönelik öğretmen ve veli algıları anketi ve demografik bilgi formu kullanılmıştır. Anket, 244 öğretmene ve 225 veliye uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel çözümlenmesi, SPSS paket programından yararlanılarak yapılmış, anlamlılık testlerinde p=0.05 düzeyi esas alınmıştır. Toplanan verilere göre öğretmenlerin branşlarına, eğitim düzeylerine, velilerin ise; cinsiyet, çalışma durumuna, eğitim düzeyine, mesleğine, aylık gelirine ve öğrencilerin eğitim gördüğü kurumunun türüne göre farklılıklar bulunmakta olup; öğretmenlerin ve velilerin eğitim düzeyinin arttıkça SBS’ye yönelik algılarınında yükseldiği bulgusuna ulaşılmıştır. Çocuğu özel ilköğretim okuluna giden velilerin devlet ilköğretim okula gidenlere göre SBS’ye yönelik daha olumlu algılara sahip olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
Seviye Belirleme Sınavı, ortaöğretim, ortaöğretime geçiş.

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri