Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


‘DUYGUSAL EMEĞİ’ NASIL BİLİRDİNİZ? : CENAZE İŞLERİNDE ÇALIŞANLARIN GÖRÜNMEYEN ÇABASI
Dışarıdan gözlemlenebilen jest ve mimikler yapabilmeye yönelik duyguların yönetimi olarak ifade edilen “duygusal emek” kavramı ile çalışanlar hizmet verdikleri süre içeresinde, işe uygun olarak kendilerinden beklenen duyguları ön plana çıkartmaktadır. Başka bir deyişle, çalışanların müşteriyle iletişimi sırasında emeklerine katabilecekleri son olgu duygularıdır. Özellikle günümüz çalışma algısında duyguların emeğe katıldığı birçok farklı sektörden bahsetmek mümkündür. Ancak bunlardan belki de en ilginci ve göz önünde olmayanı “cenaze işleri” dir. Düşünün birileri, cenaze işlerinde çalışıyor, ölüleri müşteri olarak ifade ediyor ve onlara son alışverişlerinde iyi bir hizmet sunmaya çalışıyor. Ama bu hizmet diğerlerinden çok farklı, bu hizmette güler yüze, tebessüme yer yok. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, kısıtlı akademik çalışmanın olduğu cenaze hizmetleri alanında olumsuz duygulanıma dikkat çekmektir. Çalışmanın evrenini Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet veren Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları oluşturacaktır. Bu çalışanlarla veri toplama yöntemlerinden yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak, görüşmeler yapılması planlanmaktadır. Ayrıca çalışmada kullanılacak bir diğer veri toplama yöntemi de katılımsız gözlem tekniğidir. Mezarlıklar Müdürlüğünde 2 ay süreli gözlemde bulunularak, elde edilen veriler çalışmaya aktarılmıştır. Bu bağlamda çalışmada, Mezarlıklar Müdürlüğünde çalışanların emek süreçlerinden hareketle, çalışanların işlerine yabancılaşıp yabancılaşmadığı, yüzeysel davranışlar sergileyip sergilemedikleri ve bu işin sosyal hayatlarındaki etkileri sorgulanacaktır. Çalışmanın ilk bölümünde günümüz bakış açısıyla duygusal emek kavramını, yaklaşımlarını, boyutlarını ve duygusal emek örneklerini ele almak amacıyla geniş çaplı bir literatür taraması yapılacaktır. Bu tarama neticesinde araştırma örneği olan cenaze hizmetleriyle duygusal emek arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılacaktır. İkinci bölümde ise uygulama sonucunda elde edilen bulgular ortaya konularak, boyutlarıyla tartışılacaktır. Duygusal emek üzerine yapılan pek çok nitel ve nicel araştırmada duygusal emeğin yüzeysel ve derin davranış boyutlarının tükenmişlik, yabancılaşma, sosyal çöküntü gibi faktörlerle farklı şekillerde etkileşim içinde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, Mezarlık Müdürlüğünde çalışanların duygusal çelişki yaşama ihtimallerinin yüzeysel davranış için daha fazla olacağı düşünülmektedir.

Keywords
Duygusal Emek, Mezarlık Çalışanları, Emek Süreci

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri