Home  |  Imprint   |  News  |  Contact

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YERİNDE ADALET KURUMU: HİSBE TEŞKİLATI
İslam dini adalete en çok önem veren dindir. İslamiyet’in tam anlamıyla uygulandı-ğı ?toplumlarda zulme rastlanamaz. İslam dini adaletin tesisi için pek çok kurum örgütlemiştir. Bu kurumlardan birisi olan Hisbe Teşkilatı İslamiyet’in doğuşundan itibaren işlerlik ?kazanmaya baş-lamış daha sonraları da kurumsallaşarak her İslam devletinde farklı ?boyutlarıyla gelişerek uygu-lanagelmiştir. Kurumsallaşma sürecince her devlette farklı ?organizasyon özellikleri gösterse de ge-nel ilkeleri hep aynı kalmıştır.? Hisbe Teşkilatının günümüz adalet anlayışı açısından ön plana çıkaran en önemli özel-liği ise ?uyuşmazlığı anında çözüme kavuşturmasıdır. Ancak bu temel adalet ilkesinin tesisi çok özel ?örgütlenme ilkelerini de beraberinde getirerek muhtesip ve tüm uygulamalarını belirli ?şartlara bağlamıştır. İlkeler ve işleyiş sistemiyle Hisbe Teşkilatı, kamu vicdanında adaletin ?yerinde ve hız-la tesisinde hiçbir kuşkuya yer bırakmadan yerleşmesini sağlamıştır.?

Keywords
İslam’da adalet, Hisbe Teşkilatı, Muhtesiplik, Yerinde Adalet ?

Advanced Search


Announcements

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri