Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


XI. VE XIII. YÜZYILDA KAFKASYA İLE ANADOLU ARASINDA KURULAN KÜLTÜR KÖPRÜSÜ VE BUNUN MİMARLARI
(CULTURAL BRİDGE BUİLT BETWEEN THE CAUCASUS AND ANATOLİA AND İTS CREATORS İN XI. AND XIII. CENTURY )

Yazar : Yaşar BEDİRHAN   - Fatih ÖZTOP  
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 2
Sayfa : 107-132
1396    1432


Özet
Özellikle Büyük Selçuklu İmparatorluğunun hâkimiyet sağladığı Kafkasya bölgesinde oluşturulan barış ve güven ortamı içerisinde yetişmiş olan devrinin büyük ilim ve fikir adamları daha sonraki dönemlerde Anadolu’ya gelmişler ve Anadolu’nun kültür hayatında önemli rol oynamışlardır. Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesinde siyasi başarıların yanında bu güzide ilim ve fikir adamlarının ve eserlerinin önemli yeri olmuştur. Özellikle Azerbaycan’dan, Gürcistan’dan, Tebriz’den, Hoy’dan vb yerlerden akın akın Anadolu’ya gelen tabip, bilgin, filozof, şeyh, derviş ve daha bir nice gönül insanları Anadolu’nun Selçuklu Türkiye’sinde kendilerine çok müstesna yer edinmişler ve Selçuklu sultanları tarafından baş tacı edilmişlerdir. Çin Seddinden Anadolu yaylalarına kadar ulaşan Türkün hâkimiyet sahası içinde kalan coğrafyada yaşayan ilim ve fikir adamlarının Anadolu’nun ilim ve irfan hayatında ayrı bir yeri olmuştur. Orta Asya Türklüğü ile Anadolu Türklüğü arasındaki ilmi irtibatı ve kültürel devamlılığı sağlamada Kafkasya’da yetişen ve daha sonra birer altın nesil olarak Anadolu’ya gelmiş olan “Kafkasyalı İlim Adamları” nın büyük hizmetleri olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Kafkasya, Anadolu, kültür, Türkiye Selçuklu devleti, Azerbaycan

Abstract
The great scientists and intellectuals of their period who were especially grown in the peace and reliance environment of Caucasia (which was dominated by Great Seljuk Empire) came to Anatolia in latter periods and played important role in cultural life of Anatolia. Apart from the political successes, these distinguished scientists, intellectuals and their pieces of art played important role in Anatolia becoming the homeland of Turks. Doctors, scientists, philosophers, sheiks, dervishes and many men of hearts who flooded in from especially Azerbaijan, Georgia, Tabriz, Hoy and etc.. locations, attained an extraordinary place in Anatolian Seljuk Turkey and were held dear by the Seljuk sultans. The scientists and intellectuals who lived in the geography dominated by Turks (lying from big wall of China to plateaus of Anatolia) played an important role in scientific and cultural life of Anatolia. The “Caucasian scientists” who were grown in Caucasia and later came to Anatolia as a golden generation, had great services in establishing scientific communication and cultural continuity between Central Asian Turkishness and Anatolian Turkishness.

Keywords
Caucasia, Anatolia, culture, Turkey Seljuk Empire, Azerbaijan

Gelişmiş Arama


Duyurular

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri