Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞLETME BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE İŞE ALIŞTIRMA EĞİTİMİNİN UYGULANMASININ İNCELENMESİ: ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ*
(ANALYZING IMPLEMENTATION OF ORIENTATION TRAINING ACCORDING TO SIZE OF ENTERPRISES: AN EXAMPLE OF ÇERKEZKÖY ORGANIZED ZONE )

Yazar : Yeliz YEŞİL   - Zeki YEŞİL  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 7
Sayfa : 98-105
1098    601


Özet
İşe alıştırma eğitimleriyle yeni işe başlayan çalışanlar işletme prosedürlerini öğrenmekte, işletmeyi tanımakta ve işletmeye adaptasyonlarını artmaktadır. Aynı zamanda işletmelerde işe alıştırma eğitimleri işgücünün verimliliğini ve işletmeye bağlılığını arttırmaktadır. Araştırmada, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ ndeki büyük, orta ve küçük işletmelerde işe alıştırma eğitiminin niteliği, süreci ve kullanılan araçlar belirlenmek istenmiş ve farklılıkların ortaya konulması hedeflenmiştir. Araştırmada mülakat tekniği kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak da yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Araştırma Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Görüşmeyi kabul eden işletmeler üzerinde araştırma yapılmıştır. 25 işletme araştırmanın örneklemini oluşturmakta ve işletmelerde insan kaynakları departmanı müdürleri ile görüşme yapılmıştır. Birinci kısımda giriş; ikinci kısımda işe alıştırma eğitiminin tanımı, üçüncü kısımda işe alıştırma eğitiminin amacı ve önemi, dördüncü kısımda Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi nde işletme büyüklükleri ve beşinci kısımda araştırma kısmına yer verilmiştir. Daha sonra da sonuç ve değerlendirme kısmı yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler
İşletme, İşe alıştırma eğitimi, KOBİ.

Abstract
By the help of the orientation training new employees can learn companies’ procedures, understand company rules and adapt themselves to the company. Also in the companies orientation training can increase employee efficiency and commitment to the company.In this study the aim is to determine the property, process, tools and differences of orientation training at big, medium and small companies at Çerkezköy Organized Zone. Interview method is used in this study and in this study simple random sampling is used. The interview is made with the companies which accepted interview. The sample is 25 companies and the interview is made with human resources managers. At the first part introduction, at the second part definition, at the third part the aim and importance of the orientation training , at the fourth part the size of companies in the Çerkezköy Organized Zone and at the fifth part research is given. At the last part the results and evaluation is given.

Keywords
Company, Orientation training, SME s.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri