Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE TÜKETİM HARCAMALARININ ESNEKLİKLERİ VE HANEHALKININ TÜKETİM KALIPLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ
(ELASTICITY OF CONSUMPTION EXPENDITURES IN TURKEY AND ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE CONSUMPTION PATTERNS OF THE HOUSEHOLD )

Yazar : Feride Gülsüm GÜMÜŞSOY   - Ergin UZGÖREN  
Türü :
Baskı Yılı : 6
Sayı : 20
Sayfa : 409-430
30    26


Özet
TÜİK tarafından hazırlanan 2016 hanehalkı bütçe anketi verilerinden yararlanılan bu çalışmada, COICOP (Amaca göre bireysel tüketim harcaması sınıflandırması) adı verilen sınıflandırma içerisinde yer alan harcama gruplarının esneklik değerlerine yer verilmiştir. Ayrıca COICOP sınıflandırması içerisinde yer alan tüketim harcamalarını etkileyen faktörler de belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada doğrusal regresyon modeline ve sıfır gözlem probleminin yaşanması durumu göz önüne alınan harcama gruplarında ise logistik regresyon modeline başvurulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre; sosyo-ekonomik ve demografik faktörler hanehalklarının harcamalarını etkileyen faktörler arasındadır. Fakat her bir harcama grubunu etkileyen faktörlerde değişkenlik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Esneklik, Tüketim harcamaları, Doğrusal Regresyon ve Logistik Regresyon

Abstract
2016 household budget survey data prepared by TÜİK used in this study, the elasticity values of the expenditure groups included in the classification called COICOP (individual consumption expenditure classification) are given. In addition, the factors affecting the consumption expenditures within the COICOP classification are also determined. İn accordance with this purpose, the study linear regression model and the expenditure groups considering the zero observation problem logistic regression model was applied. According to the results obtained; socio-economic and demographic factors are among the factors affecting household expenditures. However, these factors vary in the factors affecting each expenditure group.

Keywords
Elasticity, consumption expenditures, linear regression, logistik regression

Gelişmiş Arama


Duyurular

  EYLÜL 2018

  6.ASOSCONGRESS

  Saygın Bilim İnsanları

  Sizleri 18-20 Nisan 2019 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversites ev sahipliğinde Alanya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

  Sempozyum kapsamında; Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

  Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

  Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

  Alanya’da gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:11. 12. 2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 08.03.2019

  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 11.03.2019

  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 18.03.2019

  Sempozyum Programının İlanı: 29.03.2019

  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 18.04.2018Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri