Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİYASİ KONULARLA İLGİLİ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ BELİRLEME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
(DEVELOPING THE SCALE FOR IDENTIFYING TEACHER CANDIDATES' VIEWS ON THEIR HABIT OF READING POLITICAL BOOKS )

Yazar : Özge TARHAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 4
Sayfa : 118-132
1464    730


Özet
Son yıllarda teknoloji alanındaki gelişmeler bireylerin kitap okumaya ayırdıkları zaman dilimini azaltmıştır. Toplumsallaşma sürecinde teknolojideki değişim ile birlikte siyasete olan ilgi, siyasi katılımın içeriği ve derecesi üzerinde farklı davranış ve tutumlar görülmektedir. Bu çalışma ile öğretmen adaylarının siyasi konularla ilgili kitap okuma alışkanlıklarına ilişkin görüşlerini ölçmeye yönelik bir aracın geliştirilmesi hedeflenmiştir. Araştırmaya Eğitim Fakültesinin çeşitli programlarında öğrenim gören 219 öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen Adaylarının Siyasi Konularla İlgili Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Görüşlerin Belirlenmesi Ölçeği’nin (SKOA) geçerlik ve güvenirlik çalışması için kapsam geçerliği, yapı geçerliği, düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu, Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda toplam 28 maddeyi içeren ölçeğin tek faktörlü bir yapıdan oluştuğu görülmüştür. Faktörlerin düzeltilmiş madde-toplam puan korelasyonları 0.35 ile 0.78 arasında, Cronbach Alfa katsayıları ise 0.94 ile 0.67 arasında değişmektedir. Toplamda 2 madde ölçek dışında bırakılmış ve geriye kalan 28 madde ile ölçek yeniden yapılandırılmıştır. Bu sonuçlara göre ölçeğin güvenilir bir ölçek olduğunu belirtmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen Adayları, Siyaset, Kitap Okuma, Ölçek Geliştirme.

Abstract
The technological developments in the recent years have reduced the time that i

Keywords
Teacher Candidates, Politics, Reading, Scale Development

Gelişmiş Arama


Duyurular

    7.ASOSCONGRESS

    Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Eğitim Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri