Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HİZMET ODAKLILIĞIN UYGULAMALARINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLER TARAFINDAN NASIL ALGILANDIĞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: RİZE ÖRNEĞİ
(A RESEARCH ABOUT THE PERCEPTION OF CONSUMER’S CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES: A CASE OF RIZE )

Yazar : Zeynep KAZANCI BAŞARAN   - Mevlüde Canan CAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 5
Sayfa : 197-212
1385    748


Özet
Bu çalışmanın amacı işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin tüketiciler tarafından nasıl algılandığının tespitidir. Çalışmada öncelikle kurumsal sosyal sorumluluk kavramı açıklanmıştır. Araştırmanın evrenini şehrinde çok sayıda kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetinin yapıldığı Rize halkı oluşturmaktadır. Ankette toplanan verilerin analizinde SPPS 18 programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler, frekans, t –testi ve ki kare analizi ile değerlendirilmiştir. Anket sonucunda, toplumun; işletmelerin söz konusu faaliyetlerinin amaçlarını tam olarak doğru algılayamadıkları; ve bu nedenle işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin amaç ve misyonu hakkında toplumun bilgilendirilmesi gerektiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Tüketici Algısı, Rize

Abstract
The purpose of this study is to reveal how consumers perceive corporate social responsibility activities of business firms. First of all, the concept of corporate social responsibility was explained. The participants of the study were local residents of Rize, where a great number of corporate social responsibility activities were conducted. For the statistical analysis of the obtained data, SPSS v.18 statistical analysis program was employed. The obtained data was analyzed with frequency, t-test and chi-square test. As a result of the questionnaire, it was revealed that the society could not fully comprehend the aims of the aforementioned activities of the business firms and thus, the society should be informed about the aims and the missions of the corporate social responsibility activities of business firms.

Keywords
Corporate Social Responsibility ,Consumer Perception, Rize

Gelişmiş Arama


Duyurular

  EYLÜL 2018

  5.ASOSCONGRESS

  Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:15.5.2018

  Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 25.8.2018 
  Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 30.8.2018 
  Sempozyum Ödeme Son Tarih: 20.9.2018 
  Sempozyum Programının İlanı: 30.9.2018 
  Sempozyum Başlangıç Tarihi: 25.10.2018 
  Sempozyum Bitiş Tarihi: 27.10.2018 
  Sempozyum Tam Metin ve Dergi Seçimi: 10.11.2018 
  Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 25.11.2018

   Adres :Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Elazığ / Türkiye
Telefon :0536 4570727 Faks :
Eposta :editortidsad@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri